Technische termen eenvoudig uitgelegd

 

 

Elk oog is verschillend. Daarom is het slijpen van brillenglazen bij Brillen24 maatwerk, afgestemd op uw oogafwijking en persoonlijke omstandigheden. Het is dan ook van belang dat we de gegevens hebben die op uw brilvoorschrift staan. Als u niet vertrouwd bent met de vaktermen is het echter niet eenvoudig om het voorschrift te interpreteren. Om u hierbij te helpen, vindt u hieronder een korte uitleg van de technische termen.

Mocht u meer willen weten over dit onderwerp, neemt u dan contact op met onze Klantendienst.

De verschillende onderdelen van het oog

Het hoornvlies

Het oog heeft twee lenzen: het hoornvlies (cornea) en de eigenlijke lens (ooglens). Het hoornvlies is het heldere, voorste deel van het oog waardoor het licht het oog binnenvalt.

De ooglens

De ooglens in het oog zorgt ervoor dat u zowel dichtbij als veraf scherp kunt zien. Het scherp zien op verschillende afstanden kan omdat de lens soepel is. Dit wordt "accommodatie" genoemd en is te vergelijken met de autofocus van een camera.

Het netvlies

Het netvlies (retina) bekleedt de binnenkant van het oog. Het bestaat uit verschillende zenuwcellen, de kegeltjes en de staafjes, die het beeld dat door het oog wordt gevormd omvormen tot een zenuwimpuls.

Oogafwijkingen

Bijziendheid

Bijziende mensen kunnen van dichtbij goed zien, maar door vervorming van de lens worden de beelden van verder gelegen voorwerpen vlak vóór het netvlies scherp geprojecteerd zodat ze onscherp op het net netvlies zelf worden  weergegeven. Naarmate de afwijking groter wordt, wordt de afstand waarop bijziende mensen scherp kunnen zien korter.

Een negatief of min-glas breekt de lichtstralen van elkaar af waardoor de lichtbundel onder een andere hoek het hoornvlies bereikt. Een min-glas wordt ook wel een divergerend glas genoemd. Bijziendheid wordt gecorrigeeerd met een negatief of min-glas. Het negatieve glas is dik aan de randen en dun in het midden. Een min-glas zorgt ervoor dat de beelden naar achteren verplaatst worden, zodat ze op het netvlies terechtkomen.

Verziendheid

Verziendheid is een oogafwijking die vooral het zien van voorwerpen op korte afstand beïnvloedt. Het beeld van de bekeken voorwerpen wordt niet op het netvlies, maar iets achter het netvlies gevormd. Hierdoor kan het beeld niet goed worden scherpgesteld. Voorwerpen op korte afstand worden onscherp waargenomen.

Iemand die licht verziend is, ziet de persoon van dichtbij, maar omdat dit inspanning vereist, kan vermoeidheid van de ogen optreden.

Verziendheid wordt gecorrigeerd met een positief of plus-glas (convergerend of bol). Het positieve glas is in het midden dikker dan aan de randen. De positieve glazen zorgen ervoor dat het brandpunt naar voren wordt verplaatst zodat het beeld weer op het netvlies terecht komt.

Astigmatisme

Astigmatisme is een relatief veel voorkomende oogafwijking. De oorzaak is meestal de kromming van het hoornvlies waarvan de vorm licht ovaal is in plaats van rond. Iemand met astigmatisme ziet zowel dichtbij als in de verte onscherp.

Astigmatisme kan samengaan met bijziendheid, verziendheid of ouderdomsverziendheid.

Astigmatisme wordt gecorrigeerd met cilindervormige of torische glazen. De dikte varieert al naargelang de sterkte.

Ouderdomsverziendheid

Ouderdomsverziendheid is geen oogafwijking, maar een natuurlijke ontwikkeling van het zicht. Ouderdomsverziendheid treedt op vanaf het veertigste jaar en is onvermijdelijk. Naarmate de leeftijd vordert, wordt de lens minder elastisch, waardoor deze niet meer in staat is boller te worden bij het scherp stellen van het beeld op dichtbij (verlies aan accommodatiecapaciteit van het oog). Daardoor wordt dichtbij zien steeds moeilijker.

Er zijn verschillende soorten van glazen om ouderdomsverziendheid te corrigeren :

Een eenvoudige leesbril die het zicht tot op een afstand van ongeveer 40 cm corrigeert. Om in de verte te kunnen zien, moet u uw bril afzetten of over uw bril heen kijken.

Een "computerbril", waarmee u dichtbij en op een ruimere afstand scherp kunt zien, gebruikt door mensen die vaak achter de computer zitten.

Multifocale of progressieve glazen.

Onderdelen van het voorschrift

Sfeer (afkorting S)

De sfeer wordt uitgedrukt in dioptrie. 

De sfeer geeft de graad van de bijziendheid aan wanneer voorafgegaan door een minteken, de graad van verziendheid wanneer voorafgegaan door een plusteken.

Cilinder (afkorting. C)

De cilinder wordt uitgedrukt in dioptrie. De cilinder corrigeert astigmatisme.  

De cilinder hoeft niet altijd vermeld te worden, alleen in geval van een vervorming van het hoornvlies. Wanneer een cilinder vermeld wordt, moet de as altijd worden aangegeven. De waarde van de cilinder staat op het voorschrift meestal op de tweede plaats links en kan zowel door een min- als een plusteken worden voorafgegaan.

As (afkorting A)

De waarde van de as (A) is belangrijk voor de keuze van een glas.

Samen met de waarde van de as wordt de waarde van de cilinder op het voorschrift vermeld.

De waarde van de as geeft aan in welke richting de glazen in het montuur moeten worden gemonteerd, dus waar de dikkere en dunnere delen moeten komen. Deze waarde bevindt zich tussen 0 en 180 graden en wordt niet voorafgegaan door een min- of een plusteken. Deze waarde wordt u doorgegeven door een oogarts of opticien. Op het brilvoorschrift kunt u de waarde herkennen aan de letter “A”. Meestal staat deze waarde op de derde plaats links op het brilvoorschrift.

De waarde hoeft alleen te worden opgegeven als u ook over een cilinderwaarde beschikt.

De waarde van de as wordt altijd aangegeven in graden (°). Deze waarde kan niet lager zijn dan 0 en niet hoger dan 180. Er zijn altijd twee waarden, één voor het linker- en één voor het rechteroog.

Prisma

Prisma’s worden in de brillenfabricage gebruikt om een afwijking in de convergentie van ogen (forie) te corrigeren die eventueel dubbel zien kan veroorzaken.

Opgelet: wanneer het veld "prisma" op uw brilvoorschrift staat ingevuld, kunt u bij ons geen bril kopen. Het betreft een afwijking in de zichthoek die een speciale aanpassing voor uw ogen vraagt.

Dioptrie (afkorting Dp)

De dioptrie is een meeteenheid om de sterkte van de glazen aan te geven waarmee het convergentiepunt van het beeld op het netvlies wordt teruggebracht.

De dioptrie is gelijk aan de brandpuntsafstand gemeten in meter.

De brandpuntsafstand is de afstand die nodig is om een voorwerp scherp te zien.

Zo zal bijvoorbeeld iemand die bijziend is met een dioptrie -1 zonder bril voorwerpen die zich binnen een afstand van 1 meter bevinden scherp kunnen zien. Voorwerpen die verder verwijderd zijn, zijn onscherp. Hij heeft glazen nodig met een dioptrie -1 om scherp te zien. Iemand die bijziend is met een dioptrie van -2 kan voorwerpen scherp zien tot een afstand van 50 centimeter. Hij heeft glazen nodig met een dioptrie van -2 (brandpuntsafstand = 0,5 m. Dioptrie = omgekeerde van de brandpuntsafstand = 1 gedeeld door 0,5 m = 2).

Omgekeerd zal iemand die verziend is en glazen nodig heeft met een dioptrie van +1 voorwerpen die verder verwijderd zijn dan een afstand van 1 meter scherp kunnen zien, maar zijn voorwerpen die zich dichterbij bevinden onscherp. Iemand die verziend is met een dioptrie van +2 kan voorwerpen die verder verwijderd zijn dan 50 centimeter scherp zien, maar voorwerpen dichterbij niet.

Pupilafstand (afkorting PD)

De pupilafstand (PD) is de afstand tussen de pupillen, gemeten in millimeter (mm). Zowel de totale afstand als de individuele waarde per oog kan worden weergeven (bijv. 65 mm of R32,5 mm L32,5 mm (32,5 mm + 32,5 mm = 65 mm)

U kunt ook een foto opsturen of een foto nemen met de webcam. Meer informatie hierover vindt u terug wanneer u een bestelling gaat plaatsen.

Opgelet: deze afstand is belangrijk om uw bril te vervaardigen, dit om om uw glazen te kunnen centreren.

Een voorbeeld ter verduidelijking van de vermeldingen op uw brilvoorschrift:

Als u “PD 30/34” ziet staan, betekent dat een afstand van 30 mm voor het rechteroog en van 34 mm voor het linkeroog (in dat geval bedraagt de totale pupilafstand dus 64 mm).

Probleem?
U kunt telefonisch contact met ons opnemen:
040/744.04.33
ma.-do. 8u15-13u en 14u-17u15 vrij. 8u15-13u en 14u-15u15
Onze allernieuwste monturen Origineel, kleurrijk, elegant, extravagant, klassiek, speciaal, verfijnd...