Vertrouwen & vertrouwelijkheid

 

Over ons bedrijf

Deze site wordt beheerd door Brillen24 SA.

De statutaire zetel van Brillen24 NV is gevestigd in de Louizalaan 364 te 1050 Elsene

Kamer van Koophandel Brussel 

Btw-nummer : BE 0829.062.958

Vertrouwen en vertrouwelijkheid op onze website

Disclaimer van vertrouwen en vertrouwelijkheid

De informatie die op onze website wordt verstrekt, dient om de relatie tussen de patiënt (bezoeker van deze site) en zijn oogarts-specialist te verbeteren, niet om deze te vervangen. Deze site heeft niet als doel om een diagnose te stellen. We raden mensen die een bril dragen daarentegen sterk aan om raad te vragen aan hun oogarts-specialist en om hun zicht regelmatig te laten nakijken. We stellen op deze site een hulpmiddel ter beschikking om de pupilafstand te meten. Deze methode blijft echter onvolmaakt. We raden dan ook aan om aan uw oogarts-specialist uw exacte maten te vragen.

Onze site heeft als doel onze brillen bekendheid te geven en er promotie voor te maken, zodat we u zo actueel mogelijke informatie kunnen geven over onze brillen. Ondanks al de inspanningen die we doen, kan het gebeuren dat u het product dat u besteld heeft anders beoordeelt dan op basis van de foto's die op onze site worden getoond. Dit kan namelijk het resultaat zijn van het gebruik van informaticahulpmiddelen zoals digitale procedés. Daarom hebben de foto's van onze brillen geen contractueel karakter.

Onze site is bestemd voor een breed publiek en voor mensen die een bril dragen.

Vertrouwelijkheid van Brillen24

  • Wij respecteren uw anonimiteit
  • De inschrijvingsformulieren zijn beveiligd
  • Er wordt geen enkele informatie doorgegeven aan derden
  • Er worden enkel statistieken bijgehouden over het regelmatig bezoeken van de site. Deze statistieken zijn volledig anoniem.
  • Om deontologische redenen en omwille van de veiligheid houden wij geen consultaties per e-mail. We verzenden dus geen enkel gegeven in verband met uw gezondheid. Indien u ons informatie heeft doorgegeven per e-mail, dan wordt deze bewaard volgens dezelfde normen van veiligheid en vertrouwelijkheid als de rest van de gegevens. U heeft op elk moment toegang tot deze gegevens en u kunt ons verzoeken deze te vernietigen.

Realisatie en informatie

De teksten van deze site zijn opgesteld door Sandrine Ralaiarison, algemeen directeur en gediplomeerd opticien.

Onze site wordt niet gefinancierd door reclameinkomsten. Hij wordt volledig bekostigd door Brillen24 NV.

Onze site wordt gehost door OVH in Rijsel.

Onze betalingen verlopen via de beveiligde betaaldiensten van de firma Ogone. Voor de betalingen maken we gebruik van de diensten voor verkoop op afstand van de bank BNP Paribas.

We wijzen elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud van websites van derden, waarnaar op onze site wordt verwezen.

Disclaimer voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer:

Wij hebben de bedoeling om de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van onze website (www.brillen24.nl) en van de gebruikers van onze online producten te beschermen. Overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving, meer in het bijzonder de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en zijn uitvoeringsbesluiten, respecteren we zowel de persoonlijke levenssfeer van de internetter als van elke andere fysieke persoon die betrokken is.

Deze disclaimer voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer beschrijft de manier waarop we uw persoonlijke gegevens op onze website verzamelen en beschermen, evenals de keuzes die u heeft in verband met het gebruik van dergelijke persoonlijke gegevens. We nodigen u uit deze disclaimer voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aandachtig te lezen.

U verklaart, eenvoudigweg door op onze site te komen, kennis te hebben genomen van de onderstaande informatie, en u geeft ons toestemming om uw persoonlijke gegevens, die u ons via de website doorgeeft, te verwerken op de manier die verderop staat beschreven.

Brillen24 NV, met maatschappelijke zetel in Louizalaan 364 te 1050 Elsene, is verantwoordelijk voor de verwerking van de verzamelde persoonlijke gegevens.

Deze website richt zich tot personen van minstens 18 jaar oud en dient enkel door hen te worden gebruikt. Uw persoonlijke gegevens zijn niet bestemd voor derden, met uitzondering van die personen die u hiervoor heeft opgegeven, en van die bedrijven wiens tussenkomst nodig is om een van de hieronder vermelde doelen te realiseren.

Wij behandelen alle persoonlijke gegevens die u ons via de website en/of in het kader van de diensten die op de website worden aangeboden doorgeeft, evenals de gegevens die niet rechtstreeks geïdentificeerd worden in verband met uw gedrag op internet.

We behandelen de persoonlijke gegevens die we op onze site verzamelen om ons de kans te geven het profiel van de gebruikers van onze site en de manier waarop deze gebruikers hem gebruiken te leren kennen, om uw gebruik van onze website te personaliseren, om u te helpen onze internetproducten te gebruiken, om onze website te verbeteren en/of in functie van facturatie.

U kunt altijd contact met ons opnemen: uw persoonlijke gegevens te updaten of te verbeteren, na te kijken welke persoonlijke gegevens we over u bewaren, uw voorkeuren in verband met de communicatie en andere informatie die we u toesturen te veranderen, en de persoonlijke gegevens die we over u in onze systemen bewaren te verwijderen. Hiervoor dient u een e-mail te sturen naar support@brillen24.nl.

We kunnen uw persoonsgegevens eveneens gebruiken voor marktonderzoek en klantenwerving ("direct marketing"). Wanneer u ervoor kiest (opt-in) om onze informatiebrief te ontvangen, kunnen we contact met u opnemen in verband met onze producten en diensten, u informatie en nieuwtjes doorgeven die u zouden kunnen interesseren en u informatie omtrent doelgerichte acties doen toekomen. U kunt zich, na een vraag in die zin en gratis, op elk moment verzetten tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens in functie van marktonderzoek en klantenwerving. Indien u dergelijke communicatie niet langer wenst te ontvangen, kunt u klikken op de daartoe bestemde link om u uit te schrijven. Deze bevindt zich onderaan elke mail over marktonderzoek of klantenwerving. U kunt hiervoor ook een e-mail sturen naar support@brillen24.nl.

We spannen ons in om een beveiligde overdracht van uw persoonlijke gegevens van uw computer naar onze servers te garanderen, en dit volgens de van kracht zijnde technische standaarden. Niettemin dient u te weten dat er altijd een bepaald risico bestaat tijdens de overdracht van informatie via internet. Er bestaat ook een bepaald risico dat personen een middel vinden om onze veiligheidssystemen te omzeilen. Als gevolg hiervan kunnen we de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens die u ons doorgeeft niet totaal garanderen, ondanks de inspanningen die we leveren om deze te beschermen.

De website maakt gebruik van "cookies". Een "cookie" is een tekstbestand dat informatie bevat over de activiteiten van uw computer op onze en andere websites. Hij wordt aangemaakt door software op de server van de website, maar wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. De "cookies" worden gebruikt om uw gebruik van onze website te personaliseren, om ons te helpen wanneer u onze internetproducten gebruikt en om ons de mogelijkheid te geven statistisch te controleren hoe u onze website gebruikt, zodat we ons online aanbod kunnen verbeteren. De meeste browsers zijn automatisch ingesteld om "cookies" te accepteren. U kunt uw browser echter configureren zodat hij u op de hoogte brengt van het versturen van elke "cookie" of om de opslag ervan op uw harde schijf onmogelijk te maken. Ook al bent u niet verplicht om onze "cookies" te aanvaarden om toegang te krijgen tot onze website, weet dat wanneer u "cookies" weigert, de kans bestaat dat sommige producten, aanbiedingen, artikelen of bronnen op onze website niet behoorlijk werken.

Eventuele wijzigingen aan deze disclaimer voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zullen op onze website bekend worden gemaakt. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor nieuwe zaken, die nog niet zijn voorzien in onze disclaimer voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In dat geval zult u per e-mail worden verwittigd, voordat we uw persoonlijke gegevens zullen gebruiken, zodat u dan kunt beslissen of we uw persoonlijke gegevens mogen gebruiken volgens de nieuwe methode.

Probleem?
U kunt telefonisch contact met ons opnemen:
040/744.04.33
ma.-do. 8u15-13u en 14u-17u15 vrij. 8u15-13u en 14u-15u15
Onze allernieuwste monturen Origineel, kleurrijk, elegant, extravagant, klassiek, speciaal, verfijnd...