Algemene Gebruiksvoorwaarden

 

Nederland

Online geplaatst op: 28/02/2019

 1. Wettelijke kennisgeving 
 2. Toegankelijkheid
 3. Definities
 4. Doel
 5. Beleid met betrekking tot het openen en beheren van een Account
  1. 5.1. Openen van een Account
  2. 5.2. Wachtwoord
  3. 5.3. Een Account verwijderen
 6. Beleid online testmodule
 7. Beleid inzake kennisgeving
  1. 7.1. Aanpak
  2. 7.2. Doel van de beoordeling
  3. 7.3. Identificatie van de persoon die de informatie verstrekt
  4. 7.4. Methoden voor het beoordelen van reviews
  5. 7.5. Verzoek tot verwijdering van recensies en anoniem maken van beoordelingen
  6. 7.6. Sociale netwerken
 8. Nieuwsbrief
 9. Persoonlijke gegevens en cookies
 10. Aansprakelijkheid - beperkingen en uitsluiting
 11. Verdrag inzake bewijsvoering
 12. Slotbepalingen
  1. 12.1. Intellectueel eigendom
  2. 12.2. Onderaanneming en overdracht
  3. 12.3. Recht van toepassing
  4. 12.4. Bevoegdheid van de rechtbanken

1. Wettelijke kennisgeving

Brillen24 SA (hierna Brillen24) is een Belgische naamloze vennootschap die is ingeschreven bij de "Bank-Carrefour des Entreprises et Registre du Commerce" (Kamer Van Koophandel) onder het BTW-nummer: BE 0829.062.958. De vestigingsplaats is gelegen aan de Louizalaan 364, 1050 Brussel (België).

 

2. Toegankelijkheid

Elke persoon die gebruikt maakt van deze site, stemt zonder voorbehoud in met deze algemene gebruiksvoorwaarden (de "AGV" genoemd). De toepasselijke Algemene Voorwaarden zijn die welke van kracht zijn op de datum van gebruik van de Site.De AGV kan te allen tijde door Brillen24 worden gewijzigd. U wordt daarom geadviseerd deze regelmatig te raadplegen.

3. Definities

In deze AGV betekenen de volgende termen die beginnen met een hoofdletter het volgende:

 • Klant : natuurlijke of rechtspersoon die een bestelling plaatst op de "Site". De Klant is gebonden aan de Algemene Verkoopsvoorwaarden en de Algemene Gebruiksvoorwaarden.
 • Toegangscode : identificatiecode en wachtwoord die de Klant registreert bij het aanmaken van zijn Account. Het Toegangsreglement geeft de Klant toegang tot zijn Account.
 • Account : ruimte die door de Gebruiker op de Site wordt geopend en die hem/haar in staat stelt om zijn gegevens, bestellingen, enz. te beheren en/of te volgen. De Account wordt door de Gebruiker geopend volgens de voorwaarden zoals omschreven staan in deze Voorwaarden.
 • Producten : roducten die door Brillen24 via haar Site worden aangeboden en gedistribueerd, namelijk brillen met of zonder corrigerende brillenglazen, Brillen24 merk of andere, evenals contactlenzen en skibrillen.
 • Klantenservice : service die wordt verleend aan Klanten en Gebruikers van de Site om te reageren op hun verzoeken. De contactgegevens en tijden waarop contact kan worden opgenomen met de Klantenservice staan vermeld op de Site.
 • Site : in het kader van deze AGV is de Site ontwikkeld door Brillen24 en toegankelijk op www.brillen24.nl. Deze is bestemd voor de Nederlandse markt.
 • Gebruiker : elke persoon die de Site gebruikt. Elke persoon die een Account op de Site heeft geopend is een Gebruiker. Elke Klant is een Gebruiker en is als zodanig onderworpen aan deze AGV.

4. Doel

Het doel van deze AGV is het omschrijven van de voorwaarden waaronder U, de Gebruiker, akkoord gaat met het gebruik van de Site en de verschillende diensten die daarin worden aangeboden.

5. Beleid met betrekking tot het openen en beheren van een Account

5.1. Openen van een Account

Elke volwassene en wettelijk bevoegde persoon kan een Account openen op de site. Brillen24 voert geen voorafgaande controle uit over de meerderjarigheid en rechtsbevoegdheid van de Gebruiker.

U dient ervoor te zorgen dat de contactgegevens en identificatiegegevens die u verstrekt bij het openen van uw Account correct zijn.

Het is uw verantwoordelijkheid om ze te actualiseren en bij te werken in het geval van een wijziging. U bent als enige verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet bijwerken van uw gegevens.

5.2. Wachtwoord

Het is uw verantwoordelijkheid om een wachtwoord in te geven bij het openen van de Account.

Het is raadzaam om deze regelmatig te wijzigen.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om deze geheim te houden. In deze zin moet elk bericht dat toegang tot uw Account mogelijk maakt, uit uw inbox worden verwijderd. U wordt ervan op de hoogte gebracht dat alle handelingen die op de Site en de servers van Brillen24 van uw Account zijn geregistreerd, automatisch aan U in rekening worden gebracht op grond van deze AGV, met alle juridische gevolgen van dien.

5.3. Een Account verwijderen

Er zijn twee manieren om het Account te verwijderen:

 • U kunt de verwijdering van uw Account aanvragen door een e-mail te sturen naar de Klantenservice. Indien nodig moet U bewijzen dat U de houder bent van het Account waarvan de verwijdering wordt gevraagd. Hiertoe kunt u worden uitgenodigd om dit verzoek te versturen vanaf het e-mailadres waarnaar het Account wordt verwezen en/of andere informatie die uw hoedanigheid als houder van het betreffende Account kan waarborgen.
 • Indien uw Account gedurende 5 jaar inactief lijkt te zijn, d. w. z. zonder enige verbinding of opening of raadpleging, behoudt Brillen24 zich het recht voor u een e-mail te sturen om u hierover te informeren. Indien u dit wenst, kunt u verzoeken om verwijdering van uw Account. In het andere geval worden deze bewaard en worden uw gegevens bewaard.

Zodra de verwijdering van het Account van kracht is gegaan, is het voor U niet langer mogelijk om toegang te krijgen tot het Account of tot de gegevens die erop zijn opgeslagen. Deze verwijdering zal niet leiden tot het verwijderen van documenten en gegevens die nodig zijn voor het beheer van geplaatste bestellingen en waarvoor een langere wettelijke bewaartermijn geldt.

6. Beleid online testmodule

Brillen24 biedt een online testmodule aan op haar website. Dit proces laat u toe om op een virtuele manier bepaalde brillenmodellen uit te proberen. In deze context kan de Gebruiker kiezen tussen een foto voorgesteld door de Site, of een van zijn foto's te uploaden. In het laatste geval moeten de door de Gebruiker gekozen foto's door hem/haar worden geüpload in overeenstemming met de voorwaarden.

Zoals vermeld in ons beleid inzake persoonlijke gegevens en cookies, is er geen enkele persoonlijke informatie (zoals uw naam, voornaam, leeftijd, enz.) verbonden aan de geüploade foto's of afbeeldingen. Afbeeldingen of foto's worden uitsluitend opgeslagen als niet-identificeerbare data op de servers van Brillen24. Alleen het tekstbestand dat op uw computer wordt geplaatst wanneer u verbinding maakt met de Site om uzelf te herkennen , stelt u in staat om uw afbeeldingen weer te geven wanneer u de Site opnieuw bezoekt. Het is uw verantwoordelijkheid om uw cookies in te stellen om het betreffende tekstbestand te verwijderen.

7. Beleid inzake kennisgeving

7.1. Aanpak

U wordt uitgenodigd om een recensie (commentaar) achter te laten op de Site. Deze mogelijkheid is optioneel en vrijwillig. Wanneer u ervoor kiest om een beoordeling achter te laten, moet deze worden achtergelaten in overeenstemming met de volgende bepalingen van ons kennisgevingsbeleid.

7.2. Doel van de beoordeling

Het doel van de beoordelingen is om uw ervaring te delen met andere gebruikers. Dit is de reden waarom U zich ertoe verbindt om alleen commentaar achter te laten in het geval van een aankoop van het Product waarop de beoordeling betrekking heeft.

7.3. Identificatie van de persoon die de informatie verstrekt

Om uw privacy te respecteren en uw gegevens te beschermen, nodigt Brillen24 SA u uit om alleen uw voornaam mee te delen wanneer u ervoor kiest om een recensie te plaatsen. Uw aandacht wordt gevestigd op het feit dat als U meer persoonlijke gegevens (zoals uw naam) opgeeft, deze ook worden gepubliceerd en toegankelijk zijn voor alle gebruikers die de recensies lezen. Brillen24 raadt u daarom aan om alert te zijn op de gegevens die u verstrekt.

Gebruikers die desondanks andere gegevens dan hun voornaam willen opgeven, doen dit onder hun eigen verantwoordelijkheid.

Als U een ander naam kiest, verbindt U zich ertoe dat deze geen inbreuk maakt op de rechten van derden, noch bij andere Gebruikers verwarring kan scheppen over uw identiteit (met inbegrip van het gebruik van de achternaam, het handelsmerk van anderen of door het auteursrecht en/of naburige rechten beschermde werken) om welke reden dan ook en op welke grond dan ook.

Gebruikers die hun opgegeven naam en/of opmerking willen verwijderen, worden verzocht contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming (dpo@brillen24.be) of de Klantenservice (support@brillen24.nl).

 

Vanaf de plaatsing zijn de beoordelingen van de Gebruikers eigendom van Brillen24 NV.

 

7.4. Methoden voor het beoordelen van reviews

De beoordelingen worden in chronologische volgorde gepubliceerd. Een tot twee woorden geven een samenvatting van de inhoud van de beoordeling De beoordeling is gebaseerd op sterren (1 tot 5) die door de gebruiker zijn toegekend aan de beoordeling voor Kwaliteit, Service en Prijs.

De beoordelingen worden voor publicatie gecontroleerd door een beheerder. De rol van deze laatste is ervoor te zorgen dat een bepaalde ethische lijn wordt gerespecteerd, met inbegrip van de gebruikte bewoordingen en het belang van het commentaar . Als gevolg, hiervan worden niet alle commentaren gepubliceerd. De publicatie van de recensies is dus niet volledig en Brillen24 kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

7.5. Verzoek tot verwijdering van recensies en anoniem maken van beoordelingen

Wanneer de gepubliceerde recensies alleen de voornamen van de personen tonen, is het niet mogelijk om een verzoek tot verwijdering in te dienen.

Wanneer de gepubliceerde beoordelingen een precieze identificatie van de Gebruiker mogelijk maken, d.w.z. wanneer hij zijn naam heeft meegedeeld, wordt de Gebruiker verzocht contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming(dpo@brillen24.be) of de Klantenservice (support@brillen24.nl) om de verwijdering van zijn naam op de Site te vragen.

7.6. Sociale netwerken

Met betrekking tot opmerkingen en recensies die door Gebruikers op sociale netwerken (waaronder Facebook of Instagram) zijn achtergelaten op de Producten of de Brillen24 Site, geeft Brillen24 aan dat zij geen controle heeft over dergelijke gegevens en netwerken die door derden worden verstrekt. Brillen24 wijst daarom iedere verantwoordelijkheid in dit opzicht.

Nieuwsbrief

Brillen24 stelt gebruikers in staat om zich in te schrijven op de gratis nieuwsbrief.

Het is niet noodzakelijk om een Account te hebben om u in te schrijven. Het enige wat u hoeft te doen is een geldig e-mailadres in te voeren. De Gebruiker verbindt zich ertoe geen enkel e-mailadres van derden te verstrekken. De Gebruiker kan zich te allen tijde afmelden door te klikken op de link "afmelden" in de nieuwsbrief en in de communicatie-e-mail voor dit doel. Indien u om uitzonderlijken en technische redenen toch de nieuwsbrief ontvangt, wordt u uitgenodigd om contact op te nemen met de Klantenservice, die ervoor zal zorgen dat uw uitschrijvingsverzoek van kracht wordt.

Persoonlijke gegevens en cookies

De Gebruiker dient de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aan Brillen24 verstrekte informatie en gegevens te controleren. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de naleving van deze voorwaarden.

In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en de aanbevolen goede praktijken op dit gebied, stelt Brillen24 het volgende vast :

 • Brillen24 heeft op haar Site verschillende kennisgevingen opgenomen om U te informeren over persoonlijke gegevens (verzameling en verwerking),
 • En heeft een "Persoonlijke gegevens en Cookies Beleid" opgesteld dat specifiek op deze aspecten ingaat. U wordt geadviseerd om het te raadplegen door op de volgende link te klikken: Beleid inzake Persoonlijke gegevens en cookiebeleid.

Aansprakelijkheid - beperkingen en uitsluiting

Brillen24 verleent geen aanspraak op garantie en wijst alle aansprakelijkheid af in het geval dat toegang tot de Site onmogelijk is, door technische problemen of om enige andere reden. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor alle handelingen en gegevens die hij vanuit de Site meedeelt en/of beheert, alsmede voor de eventuele gevolgen die eraan verbonden zijn, ongeacht de geleden schade.

Brillen24 heeft het recht om op elk moment en naar eigen beoordeling de inhoud van de Site te verwijderen, te wijzigen of toe te voegen, zonder enige aansprakelijkheid.

Verdrag inzake bewijsvoering

Er wordt nadrukkelijk bepaald dat de handelingen en gegevens, met inbegrip van identificatiegegevens en de activering van de Toegangscodes van de Gebruiker, de door de server(s) van de Site aangebrachte data, die door het informatiesysteem van de Site worden geregistreerd en/of automatisch worden gegenereerd, toelaatbaar zijn en tussen de partijen authentiek zijn, zelfs in geval van een geschil, en het bewijs vormen van alle handelingen die door de Gebruiker op de Site worden uitgevoerd.

Slotbepalingen

12.1. Intellectueel eigendom

Geen enkele vermelding of gebruik van de onderscheidende tekens, merken, handelsnamen, afkortingen, logo's, tekeningen, foto's of video's die op de Site staan, zijn toegestaan zonder de toestemming van Brillen24 of van de derde partijen die de rechten op deze elementen bezitten. Elke kopie of elk gebruik dat niet eerder en uitdrukkelijk per brief is toegestaan, vormt een strafbaar feit van namaak en kan strafrechtelijk worden vervolgd.

Het concept, de inhoud (met name, maar niet beperkt tot uittreksels uit bestanden), de lay-out, de structuur, de bronnen, de programmering, afbeeldingen, foto's, tekeningen, , audiovisuele werken, teksten, gegevens, muziek en alle andere elementen van de Site zijn en blijven eigendom van Brillen24 en worden beschermd door verschillende intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, merkenrechten, sui generis rechten van de producent van de database, enz. Door te surfen op de Site wordt U geen eigenaar van welke rechten dan ook.

12.2. Onderaanneming en overdracht

Brillen24 mag de Site geheel of gedeeltelijk naar eigen inzicht uitbesteden.

Brillen24 kan ook, op elk moment en in welke vorm dan ook, de door de Site aangeboden diensten overdragen of leveren, evenals het recht om zich te registreren bij een persoon van zijn keuze. De Gebruiker accepteert bij voorbaat een dergelijke overdracht of bijdrage.

12.3. Recht van toepassing 

De relatie tussen de Gebruiker en Brillen24 is onderworpen aan het Belgische recht.

12.4. Bevoegdheid van de rechtbanken

Elke partij geeft de Belgische rechtbanken en gerechtshoven de exclusieve bevoegdheid.

In het kader van de betrekkingen met de eindverbruikers in de Europese Unie kan ook het recht van de woonplaats van de eindverbruiker van toepassing zijn, op voorwaarde dat dit dwingende bepalingen van consumentenrecht zijn.

Probleem?
U kunt telefonisch contact met ons opnemen:
040/744.04.33
ma.-do. 8u15-13u en 14u-17u15 vrij. 8u15-13u en 14u-15u15
Onze allernieuwste monturen Origineel, kleurrijk, elegant, extravagant, klassiek, speciaal, verfijnd...