Verklaring van toestemming voor de verwerking van gezondheidsgegevens in de zin van artikel 9 DSGVO

Ik ga ermee akkoord dat 4CARE GmbH, Fraunhoferstr. 17, 24118 Kiel ("Óptica24") gegevens over mijn waarden (sfeer, cilinder, as, pupilafstand en evt. additie), die ik op Brillen24 heb ingevoerd of die een partneropticien van Brillen24 op mijn instigatie in mijn gebruikersprofiel voor Brillen24 heeft vastgelegd (bijv. na een oogtest), voor de volgende doeleinden verwerkt:

de sluiting en uitvoering van een met mij gesloten overeenkomst, indien de verwerking van mijn gezondheidsgegevens daartoe noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de productie van de glazen van een bestelde bril en de verzending ervan of de verzending van contactlenzen
Klantenservice (onderhoud, reparatie) voor een door mij gekochte bril of contactlenzen, bv. om defecten, productiefouten daarin op te sporen en te verhelpen;
Waarschuwing in geval van te hoge waarden dat de glazen of contactlenzen niet kunnen worden geproduceerd;
Gezondheidsgegevens in de zin van art. 9 DSGVO kunnen ook mijn naam, mijn adres of mijn e-mailadres omvatten, indien door hun vermelding in verband met Brillen24 door derden kan worden herkend dat ik visuele hulpmiddelen nodig heb (bijv. het verzenden van een pakket met het logo van Brillen24 of een e-mail met Brillen24 als afzender). Ik stem ermee in dat deze gegevens ook voor de bovengenoemde doeleinden mogen worden verwerkt.

De gezondheidsgegevens worden in mijn Brillen24 profiel opgeslagen. De gegevens worden in overeenstemming met de wettelijke oogmetingen gewist als ik mijn toestemming intrek of mijn Brillen24 profiel verwijder.

Ik ben mij ervan bewust dat mijn gezondheidsgegevens in overeenstemming met de wettelijke oogmetingen aan derden kunnen worden doorgegeven en door hen in opdracht van 4CARE GmbH kunnen worden verwerkt, indien zij betrokken zijn bij het vervullen van de voornoemde doeleinden, bijv. de vervaardiging en levering van brillen of de klantenservice, of indien ik met een partner-opticien van Brillen24 samenwerk en deze toegang tot mijn gegevens heb verleend.
Brillen24 zal de derden alleen de gezondheidsgegevens verstrekken die zij nodig hebben voor de respectievelijke doeleinden en zal contracten sluiten met de derden in overeenstemming met de wettelijke vereisten om de bescherming van mijn gegevens en de verwerking ervan in overeenstemming met de wet te waarborgen. Indien een overdracht naar een derde land zou plaatsvinden, zal Brillen24 voldoen aan de vereisten van hoofdstuk 5 van de GDPR.

Ik kan mijn toestemming ten allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Het is mij bekend dat in geval van een herroeping de gegevens waarop de herroeping betrekking heeft onmiddellijk worden gewist en dat in dit geval 4CARE GmbH mogelijkerwijs de door mij bestelde glazen niet kan produceren en geen of slechts beperkte klantenservice kan verlenen.

Voor meer informatie kunt u onze rubriek raadplegen: Beleid inzake persoonsgegevens en cookies

Schrijf u in op de nieuwsbrief en ontvang een waardebon van € 8!